Impulsy zmieniają nazwę na Atende Medica

Nowa nazwa połączonej spółki to Atende Medica.

Wzmocnienie kompetencji oraz nowy wizerunek mają w efekcie doprowadzić do zdobycia silnej pozycji przez Atende Medica na rynku medycznym.  Przeprowadzone procesy mają również umożliwić pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego połączonych podmiotów w zakresie tworzenia oraz rozwijania oprogramowania i kreowania nowych, innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Atende Medica będzie też miała wsparcie samego Atende, które jako doświadczony integrator zamierza pomagać połączonym podmiotom w realizacji złożonych projektów.

-  Powyższe zmiany pokazują, że firma Atende kontynuuje w pełni realizację swojej strategii rozwoju, która zakłada inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia kreujące przewagi rynkowe. Nie można sobie wyobrazić przyszłości medycyny bez zaawansowanych rozwiązań IT, dlatego też planując fuzję chcieliśmy wzmocnić Grupę o potrzebne kompetencje, które w zakresie tworzenia oprogramowania na potrzeby służby zdrowia posiada Textus Virtualis. Wierzymy, że fuzja umożliwi wytwarzanie nowych innowacyjnych produktów, a na rynku usług IT dla tego sektora jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Atende, jako spółka-matka będzie nie tylko wspierać Atende Medica w zakresie know-how, ale także, w razie potrzeby, będzie gwarantem bezpieczeństwa finansowego realizowanych przez nią projektów  -  mówi Roman Szwed, Prezes Atende S.A. – jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej.

Przed połączeniem, Textus Virtualis specjalizował się w opracowaniu i utrzymaniu systemów oprogramowania typu HIS (ang. Hospital Information Systems)dla placówek służby zdrowia, a Impulsy prowadziły głównie działalność handlową i wdrożeniową oferując systemy pod klucz dla jednostek służby zdrowia pod marką Medicus On-Line. Systemy te pozwalają usprawnić pracę personelu medycznego poprzez zapewnienie sprawnego zarządzania złożoną strukturą placówki medycznej. Po fuzji, połączone podmioty jako Atende Medica będą kontynuować swoją podstawową działalność polegającą na oferowaniu kompleksowego, autorskiego rozwiązania informatycznego, które nie tylko pozwala zautomatyzować pracę instytucji medycznych, ale też ułatwia zarządzanie szpitalami i placówkami medycznymi, zarówno prywatnymi jak i państwowymi. System jest na bieżąco aktualizowany względem wymogów określanych przez Ministerstwo Zdrowia, w tym dostosowany do eWUŚ oraz wymiany informacji z tworzonymi systemami centralnymi.

W ramach spółki będą prowadzone również prace nad nowymi innowacyjnymi produktami. 

Po Atende S.A. posiada 62,7% udziałów Atende Medica Sp. z o.o.