PROJEKT SPZZOZ SIERPC

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że dnia 11 września  2017 r. firma Atende Medica oraz SPZZOZ w Sierpcu,  zawarli kontrakt o wartości ponad 1,2 mln zł, obejmujący realizację projektu pn.:  „Wdrożenie e-usług w Szpitalu w Sierpcu w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia” , którego celem jest m.in.: dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego wraz z dostawą i zainstalowaniem sprzętu oraz rozbudową sieci.

Witamy wśród grona naszych Klientów!