XXXVI Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej

     Dnia 9 kwietnia 2016 roku firma Atende Medica wzięła udział w XXXVI Sprawozdawczo - Budżetowym Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, gdzie promowała swoją działalność i produkty w środowisku lekarskim. W obradach wzięło udział ok. 200 lekarzy różnych specjalizacji - delegatów z okręgu mazowieckiego, a także Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł, który był uczestnikiem dyskusji na temat aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia.
 
     Głównym przedmiotem promocji było oferowane przez naszą firmę rozwiązanie z wykorzystaniem modelu cloud computing, czyli chmury obliczeniowej (czytaj więcej), dedykowane przede wszystkim gabinetom lekarskim i przychodniom, ale także szpitalom jednego dnia. Innowacyjność oprogramowania w chmurze firmy Atende Medica polega na tym, iż jest ono gotowe do użytku już od pierwszego kliknięcia. Podczas zjazdu możliwe było uzyskanie dostępu do wersji demonstracyjnej w celu przetestowania funkcjonalności systemu.
 

   FOTORELACJA Z WYDARZENIA

Autor zdjęć www.fotografiaziolko.pl

Autor zdjęć www.fotografiaziolko.pl