władze spółki

Rafał Dunal
Prezes Zarządu

Marek Niewiadomski
Członek Zarządu

Tomasz Judycki
Członek Zarządu