Obsługa prawna


Obsługa prawna podmiotu leczniczego

Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów, wspólnie z naszymi najlepszymi ekspertami przygotowaliśmy dla Państwa ofertę obsługi prawnej placówki leczniczej.

Jeżeli zależy Państwu na odpowiednim przygotowaniu podmiotu od strony prawnej, zwłaszcza w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, prawa pracy, prawa handlowego czy też działalności gospodarczej, zapraszamy do zapoznania się niniejszą ofertą, być może poszukują Państwo właśnie takiego rozwiązania.

Co obejmuje obsługa prawna?

Proponowana przez nas usługa obejmuje szeroki zakres czynności mających na celu zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej  podmiotom leczniczym w tym m.in.:

 • pomoc przy tworzeniu, przekształceniu, likwidacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • rejestrację praktyki indywidualnej, grupowej, rejestrację podmiotu leczniczego,
 • przygotowywanie Regulaminów Organizacyjnych,
 • bieżącą obsługę podmiotów leczniczych (sprawy rejestrowe, prawo spółek, prawo pracy, prawo cywilne),
 • kontraktowanie z NFZ,
 • reprezentację prawną na etapie sądowym i przesądowym w postępowaniach wszczynanych przez pacjentów z tytułu tzw. błędów medycznych,
 • audyt dokumentów założycielskich i medycznych, ocenę prowadzonej działalności gospodarczej pod względem zgodności z prawem, doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej i sposobu przechowywania oraz związaną z tym ochronę danych osobowych,
 • pomoc prawną w ustaleniu zakresu i formy obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi oraz innym podmiotom uprawnionym,
 • ocenę prawną umów, w tym kontraktów i umów o zakazie konkurencji, oraz asystę prawną w procesie negocjacji umów,
 • asystę prawną w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, organami inspekcji sanitarnej, Rzecznikiem Praw Pacjenta i innymi podmiotami,
 • tworzenie kontraktów z lekarzami pracującymi w podmiocie leczniczym, z pielęgniarkami, i innym personelem medycznym i niemedycznym,
 • obsługę w zakresie ochrony prawnej lekarzy przed Sądami, komisją wojewódzką i izbą lekarską,
 • redakcję i opiniowanie dokumentów,
 • pomoc w razie kontroli np. Sanepid-u lub Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • bieżące doradztwo prawne ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa NSA, WSA oraz SN,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • prowadzenie spraw i reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych i przed innymi organami orzekającymi, których stroną jest lub będzie Świadczeniodawca, jak również zastępstwo procesowe,
 • realizację czynności prawnych związanych z windykacją zadłużenia oraz prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Świadczeniodawcy,
 • udzielanie pracownikom Świadczeniodawcy bieżących porad prawnych i wyjaśnień z zakresu obowiązywania i stosowania prawa w zakresie związanym z działalnością Świadczeniodawcy,
 • bieżące informowanie Świadczeniodawcy o wszelkich zmianach w przepisach prawa istotnych dla działalności Świadczeniodawcy.


Co zapewniamy?

 • Kompleksowe rozwiązanie
 • Rzetelną i profesjonalną obsługę
 • Korzystne warunki finansowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAINTERESOWAŁY CIĘ NASZE ROZWIĄZANIA?

ZAPYTANIE OFERTOWE