Business Intelligence


"Duże ilości gromadzonych danych stają się kopalnią wiedzy, która może zostać wykorzystana
do właściwego kierowania firmą i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na runku"

Andrzej Ptasznik WWSI

 

Rozwój informatyczny szpitali i przychodni pociąga za sobą konieczność gromadzenia danych w wersji elektronicznej. Często dane te są przechowywane w różnych systemach wspomagających działanie operacyjne jednostki. Samo gromadzenie danych jest połową sukcesu, jednak ich analiza jest istotną częścią zarządzania jednostką organizacyjną.  

Dzięki prawidłowemu przetważaniu informacji możliwe będzie:

  • Obniżenie kosztów,
  • Optymalizacja zasobów,
  • Podniesienie jakości świadczonych usług.

Problem z pozyskiwaniem danych z różnych obszarów działalności instytucji?

Proponujemy Państwu rozwiązanie jakim jest system analizy kosztów w technologii OLAP!

System Medicus On-Line umożliwia analizowanie danych poprzez szeroki zakres raportów. Możliwe jest też podłączenie systemu Medicus On-Line do zewnętrznego systemu klasy BI (Business Intelligence), w którym będą agregowane dane, tworzone kostki OLAP i dokonywane analizy.
Rozwiązania BI pozwalają na ujednolicenie posiadanych danych oraz odpowiednie przekształcenie ich w wiedzę niezbędną do optymalizacji działania organizacji.
Przetwarzanie danych typu OLAP pozwala na wykonywanie różnorodnych raportów i zestawień statystycznych, które przedstawiane w wielowymiarowych widokach i hierarchiach pozwalają szybko i skutecznie podejmować kluczowe decyzje w zarządzaniu każdą jednostką organizacyjną placówki medycznej.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę obejmującą instalację i konfigurację oraz szereg gotowych raportów!

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAINTERESOWAŁY CIĘ NASZE ROZWIĄZANIA?

ZAPYTANIE OFERTOWE