Tłumaczenie języka migowego on-line


Wychodząc naprzeciw zapisom ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) oferujemy Państwu usługę Tłumaczenia języka migowego On-Line, która usprawni komunikację personelu medycznego podczas wizyty z pacjentami z dysfunkcją narządu słuchu.

Oferta, którą przygotowaliśmy polega na udostępnieniu placówce medycznej usługi tłumaczenia języka migowego on-line z wykorzystaniem technologii wideokonferencyjnej. Takie innowacyjne rozwiązanie pozwala na swobodną komunikację osoby głuchoniemej z personelem medycznym przy zdalnej pomocy tłumacza języka migowego.

Zaimplementowanie takiej metody porozumiewania się jest bardzo proste i nie zaburza bieżącej pracy.

Wystarczy tylko:

 • dostęp do aplikacji Skype,
 • urządzenie umożliwiające prowadzenie rozmowy video podczas połączenia on-line.

Wdrożenie takiego rozwiązania niesie ze sobą wiele korzyści. Do najważniejszych można zaliczyć: zniesienie bariery komunikacyjnej, szybkość i jakość obsługi pacjentów z dysfunkcją narządu słuchu oraz spełnienie wymogów ustawowych. Wiemy z jakimi ograniczeniami borykają się osoby głuchonieme i jak długotrwałym procesem jest umówienie się na wizytę przy potrzebie wzywania tłumacza języka migowego. Chcemy to zmieniać, tak aby każdy pacjent mógł bez najmniejszych oporów skorzystać z pomocy lekarskiej bez zbędnych formalności. Dajemy Państwu możliwość zbudowania placówki nowoczesnej i otwartej na potrzeby swoich pacjentów.

Zalety usługi:

 • Placówka bez barier
  Poczucie komfortu – odtąd pacjent bez problemu może udać się w każdej chwili na wizytę, gdzie personel medyczny będzie gotowy do udzielenia pomocy.
 • Nowoczesność
  Tłumaczenie w czasie rzeczywistym podczas połączenia on-line.
 • Szybkość
  Gotowość do podjęcia tłumaczenia w szybkim czasie! Nie trzeba zgłaszać 2 dni wcześniej zapotrzebowania i czekać na przyjazd tłumacza.
 • Dostępność i elastyczność
  Dostęp do tłumaczeń z dowolnego miejsca w godzinach pracy placówki medycznej.
 • Wygoda korzystania
  Do korzystania z usługi wymagane jest wyłącznie urządzenie umożliwiające prowadzenie rozmowy video w trybie on-line oraz dostęp do aplikacji Skype.

 

   DO POBRANIA:
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAINTERESOWAŁY CIĘ NASZE ROZWIĄZANIA?

ZAPYTANIE OFERTOWE