Najczęściej zadawane pytania


System Medicus On-Line w modelu Cloud Computing jest gotowy do pracy od momentu zakupu usługi. Nie ma okresu wdrożenia, gdyż jest to gotowe webowe rozwiązanie do obsługi wizyt.  


Medicus On-Line wymaga posiadania jedynie przeglądarki internetowej oraz stałego dostępu do Internetu. Urządzeniem dostępowym może być praktycznie każdy współczesny sprzęt: pecet, laptop, tablet, smartfon.


Serwer systemu Medicus On-Line znajduje się w profesjonalnym centrum danych zabezpieczonym przed nieodpowiednim dostępem fizycznym i informatycznym. Oprócz stałego monitoringu cyklicznie wykonywane są kopie bezpieczeństwa zapisywanych danych.


Przechowywanie danych w chmurze jest bezpieczniejsze niż na dysku komputera, ponieważ zapobiega ich utracie w przypadku awarii sprzętu. Dane są umieszczone w wyspecjalizowanych centrach danych, które dysponują odpowiednią infrastrukturą, zapewniającą profesjonalną ochronę danych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest automatyczne wykonywanie kopii zapasowych.W związku z tym, że system działa na darmowych systemach i bazie danych (open-source) redukuje koszty zakupu ich licencji oraz aktualizacji i administrowania nimi.
W wersji usługowej (dzierżawa za miesięczny abonament) szpital nie potrzebuje kupować serwera pod nowy system! Dostęp do systemu Medicus On-Line może być bowiem dostarczony w postaci usługi opartej o chmurę prywatną (private cloud).


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w rozdziale 8 dopuszcza prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAINTERESOWAŁY CIĘ NASZE ROZWIĄZANIA?

ZAPYTANIE OFERTOWE