Najczęściej zadawane pytania

System cloudiMed jest gotowy do pracy od momentu zakupu usługi. Nie ma okresu wdrożenia, gdyż jest to gotowe webowe rozwiązanie do obsługi wizyt.  
cloudiMed wymaga posiadania jedynie przeglądarki internetowej oraz stałego dostępu do Internetu. Urządzeniem dostępowym może być praktycznie każdy współczesny sprzęt: pecet, laptop, tablet, smartfon.
Serwer systemu cloudiMed znajduje się w profesjonalnym centrum danych zabezpieczonym przed nieodpowiednim dostępem fizycznym i informatycznym. Oprócz stałego monitoringu cyklicznie wykonywane są kopie bezpieczeństwa zapisywanych danych.
Przechowywanie danych w chmurze jest bezpieczniejsze niż na dysku komputera, ponieważ zapobiega ich utracie w przypadku awarii sprzętu. Dane są umieszczone w wyspecjalizowanych centrach danych, które dysponują odpowiednią infrastrukturą, zapewniającą profesjonalną ochronę danych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest automatyczne wykonywanie kopii zapasowych.
W związku z tym, że system działa na darmowych systemach i bazie danych (open-source) redukuje koszty zakupu ich licencji oraz aktualizacji i administrowania nimi. W wersji usługowej (dzierżawa za miesięczny abonament) szpital nie potrzebuje kupować serwera pod nowy system! Dostęp do systemu cloudiMed jest bowiem dostarczony w postaci usługi opartej o chmurę prywatną (private cloud).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w rozdziale 8 dopuszcza prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.